BİLİMSEL PROGRAM


1.GÜN (25 Kasım 2020, Çarşamba)
Koordinatör: Behice Kurtaran

10:00-12:00 Eşlik Eden Enfeksiyonlarin Yönetimi

Mikobakteriler
Dilek Yağcı
İshaller
Zehra Karacaer
Sifiliz
Figen Sarıgül
HPV
Behice Kurtaran
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30 Tedavi

Güncel tedavi yaklaşımı
Hayat Kumbasar
Hızlı başlangıç: Artıları / eksileri
Özlem Altuntaş
İkili tedavi: Kime? Ne zaman?
Meliha Meriç Koç
14:30-14:45 Ara
14:45-15:45 İzlemde Sorunlar

Düşük düzey viremi: Anlamı, yönetimi
Uluhan Sili
immünolojik başarısızlık: Nedenleri, önemi
Çağkan İnkaya

* Kurslar sınırlı kontenjanlıdır. Kayıt yaptırılması zorunludur.

Koordinatörler: Nurettin Erben, Yasemin Çağ

10:00-10:10 Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı
10:10-11:30 OTURUM-1: Patogenez, Epidemiyoloji ve Mikrobiyolojik Tanı

İnvaziv fungal enfeksiyonların patogenezi
Mehmet Emirhan Işık
İnvaziv fungal enfeksiyonlarda risk grupları
Şemsi Nur Karabela
İnvaziv fungal enfeksiyonların laboratuvar tanısı
Aynur Eren Topkaya
11:30-12:30 OTURUM-2: Yoğun Bakımda Fungal Enfeksiyon Yönetimi

İnvaziv candidiyazis yönetimi
Saygın Nayman Alpat
Candidürili hastaya yaklaşım
Öznur Ak
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 OTURUM-3: İmmun Supresif Hastada İnvaziv Fungal Enfeksiyon Yönetimi

İnvaziv aspergillozis yönetimi
Nurettin Erben
Mukormikozis yönetimi
Yasemin Çağ
Cryptococcal menenjit yönetimi
Aziz Öğütlü

Kapanış

* Kurslar sınırlı kontenjanlıdır. Kayıt yaptırılması zorunludur.

Koordinatörler: Meltem Taşbakan, Hüsnü Pullukçu, Nurgül Şahin

09:00-09:20 Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı
Hüsnü Pullukçu
09:20-10:00

OTURUM-1:
Oturum Başkanı: Meltem Taşbakan

Neden Erişkin Bağışıklaması

Dünyada durum
Hüsnü Pullukçu
Türkiye'de durum
Meltem Taşbakan

Aşı nedir?

Aşılar hakkında genel bilgiler
Bircan Kayaaslan

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:30 OTURUM-2:
Oturum Başkanları: Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan

Sağlıklı gruplarda aşılar;
Gebeler
Yaşlılar
Sağlık çalışanları
Hüseyin Aytaç Erdem

Risk gruplarında aşılama;
Diyabet/KOAH/Böbrek yetmezliği
Transplant hastaları
Malinite hastaları
Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30 OTURUM-3: Yuvarlak Masa Toplantısı
Oturum Başkanları: Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan, Nurgül Şahin

Erişkin aşı poliklinik uygulamaları/Aşı kartı/ATS
Yeni kurulan bir poliklinik
İdeali nasıl olmalı?
Hastaya ait sorunlar
Aşılanma oranlarını artırmak için ne yapmalıyız?
Nurgül Şahin

Kapanış

* Kurslar sınırlı kontenjanlıdır. Kayıt yaptırılması zorunludur.

Koordinatörler: İrfan Şencan, Hande Arslan

10:00-10:15 Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı
Hande Arslan , Vildan Avkan Oğuz, Yasemin Tezer Tekçe
10:15-10:45 Organ nakli-enfeksiyon ilişkisi
Hande Arslan
10:45-11:15 Alıcı ve vericinin hazırlanması
Yasemin Tezer Tekçe
11:15-11:30 Kahve Arası
11:30-12:00 Nakil hastalarında bakteriyel enfeksiyonlar
Yasemin Tezer Tekçe
12:00-12:30 Nakil hastalarında fungal enfeksiyonlar
Vildan Avkan Oğuz
12:30-13:00 Nakil hastalarında viral enfeksiyonlar ( Herpes Grup)
Hande Arslan
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:30 Nakil hastalarında diğer viral enfeksiyonlar
İmran Hasanoğlu
14:30-15:00 Nakil hastalarında Tbc
Vildan Avkan Oğuz
15:00-16:00 Nakil hastalarında teorikten pratiğe yaklaşım
Oya Eren Kutsoylu

* Kurslar sınırlı kontenjanlıdır. Kayıt yaptırılması zorunludur.

16:00-16:15 AÇILIŞ TÖRENİ
TUNCAY HASİP SÖZEN SALONU DİLEK KILIÇ SALONU BİLDİRİ SALONU
16:15-17:00

KONFERANS-1: Açılış Konferansı
Oturum Başkanları: Emine Alp Meşe, Nedim Çakır

Sosyal normlar ve antibiyotik kullanımı
Dilek Arman

17:00-18:30

OTURUM-1: Sıcak Gündem
Oturum Başkanları: Sercan Ulusoy, Emin Tekeli

SARSCoV-2 Pandemisi

Viroloji ve patogenez
Fatma Sırmatel
Epidemiyoloji ve Klinik
Yeşim Taşova
Tedavi ve korunma
Güven Çelebi

19:00-21:00 AKŞAM YEMEĞİ
2.GÜN (26 Kasım 2020, Perşembe)
TUNCAY HASİP SÖZEN SALONU DİLEK KILIÇ SALONU BİLDİRİ SALONU
08:00-09:00

KAHVALTILI OTURUM-1:
Oturum Başkanı: Mustafa Yıldırım

Pnömonide Tedavi Süresi Ne Kadar Olmalı?
Uzun: Zerrin Yuluğkural
Kısa: Gürdal Yılmaz

09:00-10:30

OTURUM-2: Emerging Viral and Parasitic Diseases
Oturum Başkanları: Zeliha Koçak Tufan, Murat Akova

Changing epidemiology and challenges in vector borne viral infections in Turkey
Koray Ergünay
Informal surveillance of infectious diseases: The ProMED early alert service
Eskild Petersen
Mobile point of care diagnostic testing forEbola virus disease in
Manfred Weidman

OTURUM-3: Kronik Hastalıkların Kaynağı Enfeksiyon Etkenleri Mi?
Oturum Başkanları: İlknur Erdem, Selma Tosun

Lyme-MS
Süheyla Kömür
Periodontal enfeksiyonlar-Alzheimer
Nazan Tuna
HBV-Hepatosellüler ca
Ferhat Arslan

SÖZLÜ SUNUMLAR-1
Oturum Başkanları: Onur Kaya, Fatma Nurhayat Beyazıt

10:30-11:00 KAHVE ARASI / POSTER TARTIŞMASI
11:00-12:00

UYDU SEMPOZYUMU-1: GSK

HIV/AIDS Tedavisinde Güçlü Başlangıç: DTG+3TC İkili Tedavi Rejimi
Meliha Meriç Koç, Michelle Kisare

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00

OTURUM-4: Diyaliz Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü
Oturum Başkanları: Gaye Usluer, Kemalettin Aydın

Viral enfeksiyonlar
Özgür Dağlı
Bakteriyel enfeksiyonlar
Selma Ateş

PANEL-1: MJIMA

Ediz Tütüncü
Oğuz Reşat Sipahi
Pasquale Pagliano

SÖZLÜ SUNUMLAR-2
Oturum Başkanları: Ayşegül Ulu Kılıç, Saim Dayan

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU-2: MSD
Oturum Başkanı: İftihar Köksal

Antimikrobiyal Direnç: Tehdit mi? Uyarı mı?
Oğuz Karabay

15:00-16:00

OTURUM-5: Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Yönetimi
Oturum Başkanları: Şükran Köse, Sedat Kaygusuz

Ventilatör ilişkili pnömoni yönetimi
Yaşar Bayındır
Üriner sistem enfeksiyonları yönetimi
Ediz Tütüncü

OTURUM-6: Zor Hepatit Olguları
Oturum Başkanları: Tansu Yamazhan, İlhami Çelik

HBV
Meral Sönmezoğlu
HCV
Arzu Altunçekiç Yıldırım

SÖZLÜ SUNUMLAR-3
Oturum Başkanları: Yusuf Önlen, Salih Cesur

16:00-16:30 KAHVE ARASI / POSTER TARTIŞMASI
16:30-18:00

OTURUM-7: İnteraktif Oturum
HIV : En Zor Olgularımız

Oturum Başkanı: Deniz Gökengin

Tartışmacılar:
Fehmi Tabak
Başak Dokuzoğuz
Serhat Ünal

OTURUM-8: Vektör İlişkili Enfeksiyonlarda Güncelleme
Oturum Başkanları: Zülal Özkurt, Levent Görenek

Batı Nil Ateşi
Uğur Kostakoğlu
Sıtma
Ahmet Melih Şahin
Zika
Rıza Aytaç Çetinkaya
DANG
İbrahim Erayman

SÖZLÜ SUNUMLAR-4
Oturum Başkanları: Birgül Kaçmaz, Murat Dizbay

18:00-19:00

PANEL-2: EMEK
Uzmanlık Eğitiminde Neredeyiz?
Oturum Başkanları: Oğuz Karabay, İlyas Dökmetaş,
Gamze Kaya (Ekmud Asistan Temsilcisi)

Eğiticiler gözüyle
Aliye Baştuğ
Uzmanlık öğrencisi gözüyle
Deniz Akyol, Gamze Kaya

OTURUM-9: Yoğun Bakım Ünitelerinde Direnç Sorunu
Oturum Başkanları: Cemal Bulut, Nurcan Baykam

Gram pozitifler
Alper Şener
MDR Gram negatifler
Ayşe Batırel

SÖZLÜ SUNUMLAR-5
Oturum Başkanları: Nihal Pişkin, Faruk Karakeçili

19:00-21:00 AKŞAM YEMEĞİ
3.GÜN (27 Kasım 2020, Cuma)
TUNCAY HASİP SÖZEN SALONU DİLEK KILIÇ SALONU BİLDİRİ SALONU
08:00-09:00

KAHVALTILI OTURUM-2:
Oturum Başkanı: Halil Kurt

Tartışmalı Oturum: Toplum kökenli sepsiste geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi

Gerekli
Serap Gencer
Gerekli değil
Sesin Kocagöz

09:00-10:30

OTURUM-10: Yedi Dakika / Yedi Bölge: Endemik Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Mehmet Doğanay, Mustafa Kemal Çelen

Marmara: HIV
Seniha Şenbayrak
Ege: Sifiliz
Tuğba Sarı
Akdeniz: Leigonella
Nefise Öztoprak Çuvalcı
İç Anadolu: KKKA
Aynur Engin
Karadeniz: Hanta virüs-Leptospira
Selçuk Kaya
Doğu Anadolu: Kist hidatik
Emine Parlak
Güneydoğu Anadolu: Leishmania
Şafak Kaya

OTURUM-11: Olgularla Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Ayten Kadanalı, Özlem Kandemir

Diyabetik ayak enfeksiyonları
Şafak Özer Balin
Selülit
Fatma Aybala Altay
Nekrotizan fasiit
Sibel Gündeş

SÖZLÜ SUNUMLAR-6
Oturum Başkanları: Mustafa Ertek, Semra Tunçbilek

10:30-11:00 KAHVE ARASI / POSTER TARTIŞMASI
11:00-12:00

UYDU SEMPOZYUMU-3: GİLEAD
Moderatör: Hüsnü Pullukçu

HIV Tedavisinde Değişen Beklentiler ve Modern Üçlü Tedavi
Hüsnü Pullukçu

HIV Tedavi Kılavuzları ve Biktarvy Faz Çalışmaları
Özlem Kandemir

Biktarvy Vaka Paylaşımı
Meliha Çağla Sönmezer

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00

OTURUM-12: Problematic Bone Infections
Oturum Başkanı: Oğuz Reşat Sipahi, Hande Aydemir

Innovative approach in bone joint infections; bone substitutes, phages
Tristan Ferry
Kemik ve protez enfeksiyonlarında antibiyotik süresinin kısaltılması
İlker Uçkay

OTURUM-13: Literatürde Son Yılda Öne Çıkanlar
Oturum Başkanları: Ali Kaya, İlkay Karaoğlan

Ferit Kuşcu
Sabahat Çeken
Cumhur Artuk

SÖZLÜ SUNUMLAR-7
Oturum Başkanları: Birsen Durmaz Çetin, Yasemin Akkoyunlu

14:00-14:45

UYDU SEMPOZYUMU-4: PFİZER

Antimikrobiyal Direnç Çağında Enfeksiyonlara Türkiye’den Bakış
Murat Akova, Francesco Giuseppe De Rosa

14:45-15:45

OTURUM-14: SEPSİS
Oturum Başkanları: Mehmet Serhat Birengel, Rahmet Güner

Sepsiste güncel tanısal yaklaşımlar
Derya Öztürk Engin
Nozokomiyal sepsiste antibiyotik tedavisi
Aslıhan Ulu Candevir
Nozokomiyal sepsiste antifungal tedavi
Maricela Valerio

OTURUM-15: Özellikli Hasta Gruplarında Antibiyotik Doz Ayarlaması
Oturum Başkanları: Kadriye Kart Yaşar, Kutbeddin Demirdağ

Renal replasman hastaları
Şener Barut
ECMO uygulanan hastalar
Mesut Yılmaz
Hipoalbuminemili-Hepatik hasarlı hastalar
Adalet Aypak

SÖZLÜ SUNUMLAR-8
Oturum Başkanları: Nazlım Aktuğ Demir, Sabahattin Ocak

15:45-16:15 KAHVE ARASI / POSTER TARTIŞMASI
16:15-17:00

UYDU SEMPOZYUMU-5: KOÇAK FARMA
Oturum Başkanı: Serhat Ünal

Fosfomisin ve Polimiksinler ile Dirençli Gram Negatif Bakteri İnfeksiyonlarının Tedavisi
İftihar Köksal, Ali Mert

17:00-18:30

OTURUM-16: Hocama Danışıyorum
Moderatör: Haluk Vahaboğlu

Tartışmacılar:
Ali Mert
İftihar Köksal
Mehmet Parlak
Serpil Erol

Seçimli Olgular

SÖZLÜ SUNUMLAR-9
Oturum Başkanları: Mustafa Namıduru, Hasan Karsen

18:30-19:30

TÜRKİYE EKMUD GENEL KURULU

EMEK GENEL KURULU

20:00-21:00 AKŞAM YEMEĞİ
4.GÜN (28 Kasım 2020, Cumartesi)
TUNCAY HASİP SÖZEN SALONU DİLEK KILIÇ SALONU BİLDİRİ SALONU
08:00-09:00

KAHVALTILI OTURUM-3: Enfeksiyon Hastalıklarında Hukuki Sorunlar
Oturum Başkanı: Engin Seber

Recep Öztürk
Bahri Teker

09:00-10:00

OTURUM-17: Yeni Rehberlerimiz
Canan Ağalar, İrfan Şencan, İftihar Köksal

Biyolojik ajan kullanım
Canan Ağalar
CMV
İrfan Şencan
Erişkin bağışıklama
İftihar Köksal

OTURUM-18: Yeni Antibiyotikler
Oturum Başkanları: Hüseyin Turgut, Haluk Erdoğan

Gram (+) etkili
Yasemin Ersoy
Gram (-) etkili
Ayşe Seza İnal

10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30

OTURUM-19: Güncellenen Rehberler
Oturum Başkanları: Nazif Elaldı, Esragül Akıncı

CYBH rehberi
Yeşim Alpay
Asemptomatik bakteriüri rehberi
Hakan Erdem

OTURUM-20: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Oturum Başkanları: Mustafa Kasım Karahocagil, Tuna Demirdal

Aşılanma
Özgür Günal
Yaralanma
Gönül Şentürk
Şiddet
Nevin İnce

11:30-12:30

OTURUM-21: Akılcı Antibiyotik Yönetimi
Oturum Başkanları: Süleyman Sırrı Kılıç, Mesil Aksoy

Toplum kökenli
Şebnem Şenol Akar
Hastane kökenli
Özlem Mete

OTURUM-22: Salgın Yönetimi
Oturum Başkanları: Ayhan Akbulut, Kemalettin Özden

Toplumda: Kızamık örneği
Gülden Yılmaz
Hastanede: Yoğun bakım ünitesinde Acinetobacter örneği
İlkay Bozkurt

12:30-12:45 GENEL DEĞERLENDİRME / KAPANIŞ